Այսօր երիտասարդության օրն է․ մանրամասներ տոնից

1999 թվականին է ընդունվել օգոստոսի 12 ը կոչել երիտասարդության օր։ ՄԱԿ-ը 1995ին գիտակցելով երիտասարդական ներուժը ընդունեց տոն ունենալու միտքը։

Լիսաբոնում իրականացված նիստում, երիտ դերը արժևորելով, որոշվեց հռչակագրում՝ երիտ ծրագրերի։ Կոմունիկացիան երիտասարդների, մշակութային իրազեկությունը, քաղաքացիական պատրաստակամությունը ու պատրաստվածությունը ու այլ հիմնահարցեր են տոնի սկզբունքներում։

Երիտ մտքի, որպես իրական ռեսուրսի կիրառումը, դրա լայնաթափ զարգացումը ու արժևորումը, առաջնային են ըստ տոնի գաղափարի։ Նշվում է տոնը հետաքրքիր իվենթներով՝ կազմակերպված պետության կողմից։ Հայաստանում՝ սեմինարներ, դիտումներ, փառատոններ ու այլ հետաքրքիր ծրագրային լուծումներով է իրականացվում տոնը։

Երիտ հկ-ները ևս ձեռնարկում են պրոեկտներ, որտեղ կենտրոնում երիտ միքտն ու ձիրքն է։ Երիտասարդությունը թվային որոշիչ չունի ու սահմանափակումներ չի սիրում։ Երիտասարդ է ոք ամեն, ով զգում է այդպիսին իրեն։ Տոնի սկզբունքներից է երտասարդացումը ինտելեկտի ու վարվելակերպի, իսկ դա անհրաժեշտ է երկիրը երիտասարդական ներուժով զինելու համար։ Օգոստոսի տասներկուսին մշտապես քննարկում է լինում ՄԱԿ-ում՝ երիտասարդական թեմաներով։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: